mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead
in /home/pozve01/domains/stopnice-pozvek.si/public_html/ip_cms/includes/db.php on line 25

WARNING Illegal string offset 'name'
in /home/pozve01/domains/stopnice-pozvek.si/public_html/ip_cms/frontend/zone.php on line 65

WARNING Illegal string offset 'template'
in /home/pozve01/domains/stopnice-pozvek.si/public_html/ip_cms/frontend/zone.php on line 66

WARNING Illegal string offset 'associated_group'
in /home/pozve01/domains/stopnice-pozvek.si/public_html/ip_cms/frontend/zone.php on line 67

WARNING Illegal string offset 'associated_module'
in /home/pozve01/domains/stopnice-pozvek.si/public_html/ip_cms/frontend/zone.php on line 68

Višina globina dimenzije in mere stopnic - Stopnice Pozvek

WARNING Illegal string offset 'name'
in /home/pozve01/domains/stopnice-pozvek.si/public_html/ip_cms/frontend/zone.php on line 65

WARNING Illegal string offset 'template'
in /home/pozve01/domains/stopnice-pozvek.si/public_html/ip_cms/frontend/zone.php on line 66

WARNING Illegal string offset 'associated_group'
in /home/pozve01/domains/stopnice-pozvek.si/public_html/ip_cms/frontend/zone.php on line 67

WARNING Illegal string offset 'associated_module'
in /home/pozve01/domains/stopnice-pozvek.si/public_html/ip_cms/frontend/zone.php on line 68

  • Stopnice in kamin

Višina in globina stopnice ter standard DIN 18065

Standard DIN 18065 določa definicije oz. pojme, pravila za merjenje in glavne dimenzije za stopnišča. Glavne pojme prikazujemo v prejšnjem razdelku, pravila za merjenje pa navajamo spodaj.
Stopnice so običajno široke med 80 in 120 cm (asimetrične, za manjše prostore, lahko tudi samo 60 cm), vendar pa se v sodobni arhitekturi lahko spremenijo tudi v dvometrske ploskve - širše kot so, večji občutek prostornosti in neomejenosti celotnega bivalnega okolja zagotavljajo. Vendar pa zanje pogosto ne moremo potrošiti toliko prostora. Od prostora, ki je na voljo, je odvisen tudi naklon stopnišča ter globina pohodne ploskve posamezne stopnice.
Standardno mero stopnice izračunamo glede na korak, ki znaša 63 centimetrov. Razpon priporočljivega koraka je sicer od 59 do 65 cm. Globino stopnice nato prilagodimo naklonu po enačbi:

   2 x višinska razlika med posameznima stopnicama + globina = 63 cm.

To pomeni, da je za pohodno ploskev, ki je v hojnici (glej shemo osnovnih pojmov) široka 29 cm, najustreznejša višina med posameznima stopnicama 17 cm, kot naklona pa v tem primeru znaša 30°.

Spodnja shema prikazuje naustreznejše naklone za posamezne tipe stopnic.

Naklon, višina in globina stopnic, hojnica in korak